PFERDESTAMMBUCH DANMARK
EN FORENING UNDER
PFERDESTAMMBUCH SCHLESWIG-HOLSTEIN/HAMBURG

Sådan registerer du 
dit føl

Fremvisning og kåring af et dyr på de danske kåringspladser, kræver at ejeren er medlem af Pferdestammbuch SH i Tyskland og Pferdestammbuch Danmark.

 

Stiller du et føl til registrering er det  meget vigtigt at du, så snart føllet er født og inden 28 dage efter fødslen, sender en følanmeldelse til Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg, Steenbeker Weg 151, 24106 Kiel. 
Har du modtaget et Deckschein/ bedækningsattest fra hingsteholder, som du endnu ikke har sendt til Kiel,  skal det også medsendes. 

Er moderdyret endnu ikke registreret i Pferdestammbuch skal du desuden medsende kopi af hendes afstamningssider i hestepasset. Er dette tilfælde vil du naturligvis ikke have modtaget en følanmeldelsesseddel fra Tyskland, men der vil du kunne bruge den tilsvarende seddel fra SEGES og sende den til Kiel.


Føl anmeldelsen bliver bekræftet via fremsendelse af en A4-side med diagram, som skal medbringes til følskue, og med denne bekræftelse kan føllet registreres og chip-mærkes.


Til følskuet vurderes føllet af Kåringskommissionen. Alle føl bliver fremstillet sammen med moderen og får tildelt karakterer i Type, Eksteriør, Fundament, Bevægelse og Helhedsindtrykket, hvor afstamningen også vurderes specielt med henblik som avlsdyr til senere brug.
Kvalitetsfulde føl med minimum 3 ledet afstamning for hoppeføl eller 4 ledet afstamning for hingsteføl modtager præmiering  hvis helhedsindtryk er på min. 7,0 for hoppeføl og min. 7,5 for hingsteføl.


Gældende for alle heste, plage og føl, som optages i Stambogen kan Pferdestammbuch kræve en DNA eller blodprøve kontrol af afstamningen. Forud for en registrering af afkom, skal der foreligge en kontrol af afstamningen, hvis såfremt der opstår tvivl om afstamningens rigtighed.

Dette er generelt tilfældet, hvis:

  • En hoppe indenfor 1 eller 2 brunstperioder er blevet bedækket af 2 eller flere hingste.

  • Hvis drægtigheden afviger med mere end 30 dage udover den almindelige gennemsnitlige drægtighedsperiode for racen.

  • At føllet ikke fremvises sammen med moderen.

  • Hvis følanmeldelsen ikke er rettidig indsendt til Kiel.

  • Hvis føllet ikke fremstilles i året, hvor det er født.

  • Bedækningsregisteret foreligger ufuldstændigt.

  • Når bedækningsdatoerne tydeligvis afviger fra bedækningsregisteret

Alle føl skal vises løse i hallen/udendørsbane.
Føllene skal have løs man (skal ikke flettes)

H
oppe og føl føres ind i på banen, en ad gangen, og stiller op foran dommerne.
Når dommerne giver besked, så skridter man med hoppe og føl frem og tilbage foran dommerene, dernæst så slippes føllet, og man traver et par omgang med hoppen,. Når dommerne siger tak, fanges føllet igen og der trækkes ud.


Når alle føl i klassen er vist løse, så kommer hele klassen ind i katalogrækkefølge og går på ring, hvor de her vil blive oprangeret, samt der gives en kort karakteristik af hvert enkelt føl. 

Identitetssikring igennem afstamningskontrol

Fremvisningsprocedure 
for føl


Copyright © 2019 Pferdestammbuch Danmark